Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Zaměstnanci jsou nejvýznamnější součástí každého podniku. Jejich znalosti, schopnosti a dovednosti se tak stávají pro podnik tím nejcennějším kapitálem.

Chcete zvyšovat úroveň znalostí a dovedností Vašich zaměstnanců a přispívat tak k vyšší produktivitě firmy?

Chcete maximálně využít potenciálu Vašich zaměstnanců?

Chcete zlepšit komunikaci a spolupráci v pracovních týmech?

Vzdělávání zaměstnanců a jejich rozvoj je důležitou oblastí práce s lidmi. Vzdělávání stále nabývá na významu zejména proto, že pro firmu představuje jeden z prostředků k získání a udržení kvalitních pracovních týmů a jednotlivců.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro vás zajistím:

  • koncepci vzdělávání včetně analýzy vzdělávacích potřeb
  • plány školení
  • kurzy zaměřené na rozvoj osobnostních, manažerských i odborných dovedností
  • výkonnostní a týmový koučink
  • teambuildingové rozvojové aktivity

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady