Assessment centra / Development centra

Vaši zaměstnanci jsou Vaším nejcennějším kapitálem. Využijte existujících moderních nástrojů k jejich výběru, řízení a rozvoji!

Chcete získat ucelené a relevantní informace o uchazeči?

Chcete zefektivnit stávající proces hromadného náboru?

Chcete používat objektivní metodu pro rozhodování v personální oblasti?

Assessment centrum (dále AC) je nástrojem používaným zejména v procesu výběru zaměstnanců, jejímž cílem je posouzení a zhodnocení schopností a výkonnostních předpokladů uchazeče pro danou pozici. AC využívá metod psychologické diagnostiky v kombinaci s aktivní účastí uchazečů v reálných situacích. AC dokáže zmapovat osobnostní profil, kompetence, motivace, komunikační dovednosti a obvyklé vzorce chování v týmu. AC může probíhat jako indoor nebo outdoor aktivita. Jeho výstupem je zhodnocení uchazečů zkušenými hodnotiteli. Ti posuzují uchazeče z různých hledisek a podle různých kritérií v průběhu delšího časového úseku, a tím je zajištěna komplexnost a vysoká relevance závěrečného zhodnocení.

Development centrum (dále DC) je nástrojem rozvoje zaměstnanců, jehož hlavním cílem je diagnostika a identifikace rozvojových potřeb účastníků. DC je spolehlivou metodou rozhodování v oblasti personálních změn. DC může probíhat jako indoor nebo outdoor aktivita. Hlavním výstupem je individuální plán rozvoje pro každého účastníka, tzn. napomáhá účastníkům identifikovat silné a slabé stránky a poznávat jejich individuální motivační a destrukční mechanismy.

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady