Tvorba systému řízení lidských zdrojů

Lidské zdroje jsou klíčovou kategorií řízení firmy, protože lidé rozhodují o tom, jak bude nakládáno se zdroji finančními a materiálními. Proto by mělo být prioritním zájmem firmy vytvořit efektivní systém řízení lidských zdrojů, který by popisoval všechny personální procesy z hlediska jejich významu, vazeb, kompetencí, odpovědností a výdajů spojených s jejich uplatňováním.

Chcete využívat lidského potenciálu dostatečně?

Chcete účelně vynakládat výdaje na své zaměstnance?

Chcete mít v řízení lidských zdrojů zavedený systém s efektivními procesy?

Řízení lidských zdrojů nezahrnuje jen pouhé přijímání a propouštění zaměstnanců. Kompletní systém řízení lidských zdrojů zahrnuje procesy od efektivního výběru a adaptace zaměstnanců, hodnocení výkonu, motivace a odměňování zaměstnanců, přes systematický rozvoj zaměstnanců, interní komunikaci až po proces propouštění.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • zjištění aktuálního stavu systému řízení lidských zdrojů a odhalení slabých míst v jednotlivých procesech
  • zefektivnění jednotlivých procesů
  • motivační workshopy pro zainteresované pracovníky při zahájení procesu změn
  • průběžné poradenství při implementaci změn

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady