Koučink

Předpokladem úspěchu je spojení myšlení, cítění a chtění s potenciálem každého člověka. Vědomí skutečnosti je výchozím bodem. Kouč je Váš průvodce na cestě k úspěchu.

Chcete zvýšit svoji pracovní výkonnost či pracovní výkonnost svých podřízených?

Chcete být v dobré kondici, zabránit přetížení a vyhoření?

Chcete maximálně využít potenciálu celého týmu?

Koučink je technikou, která se zaměřuje na zvyšování výkonnosti prostřednictvím rozvoje osobnosti. Probíhá prostřednictvím koučovacích rozhovorů, při nichž je uplatňován individuální přístup, který je "šitý na míru" každému klientovi. Rozsah i zaměření koučinku jsou vždy konkrétně přizpůsobeny očekáváním a potřebám klienta. Spolupráce vždy začíná definováním záměru, analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jednotlivců a skupin.

V oblasti koučinku pro vás zajistím:

  • výkonnostní koučink pro zvýšení pracovní výkonnosti jednotlivců
  • týmový koučink pro zvýšení výkonnosti týmu a maximální využití potenciálu jednotlivých členů a celého týmu

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady