Firemní rozvoj

Vaši zaměstnanci jsou Vaším nejcennějším kapitálem. Kvalita řízení lidských zdrojů je jedním z nejpodstatnějších faktorů stability a možností rozvoje každé firmy.

Chcete zefektivnit řízení lidských zdrojů ve Vaší firmě?

Chcete prostřednictvím zvyšování úrovně lidských zdrojů zvyšovat úroveň produktu či poskytované služby?

Chcete využívat moderní trendy a nástroje v personálním řízení?

Kvalitní práce s lidmi nemusí být doménou jen velkých firem. Naším cílem je nabízet služby dostupné i malým a středním firmám.

V rámci firemního rozvoje nabízím poradenské služby v těchto oblastech:

  • tvorba systémů řízení lidských zdrojů
  • personální audity
  • vyhledávání a výběr zaměstnanců
  • Assessment centra / Development centra
  • vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  • koučink

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady