Personální audity

Firmy dosahují cílů prostřednictvím svých zaměstnanců. Zaměstnanci a zejména jejich kvalita hrají rozhodující roli v rozvoji úspěšnosti a výkonnosti firmy.

Chcete plně využívat potenciálu svých zaměstnanců?

Chcete co nejlépe nastavit organizační strukturu?

Chcete, aby Vaše firma fungovala podle Vašich představ?

Personální audity představují optimální metodu pro zhodnocení personálního potenciálu společnosti, jsou zaměřeny na objektivní zmapování a rozvoj manažerského potenciálu ve firmě a přinášejí posouzení personálního potenciálu při plánování změny s důrazem na rozvoj lidí a systémů.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • personální audit
  • manažerský audit
  • rozvojový audit

Na realizaci auditu mohou navazovat další poradenské aktivity, např. realizace vstupních motivačních workshopů pro zaměstnance při zahajování procesu změn, rozvojové programy pro zaměstnance či průběžné poradenství při implementaci změn.

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady