Jazykové vzdělávání

Znalost cizích jazyků je pro dosahování vlastních snů a cílů velmi důležitá.

Chcete zvládnout cizí jazyk a nestydět se za každé vyslovené slovo?

Chcete zvýšit šanci Vašeho uplatnění na pracovním trhu jak v České republice, tak na nově otevřených pracovních trzích v rámci EU?

Chcete se zdokonalit nebo připravit na zkoušky z cizího jazyka?

Čím více jazyků člověk ovládá, tím je pro něj svět rozmanitější. Díky dobré jazykové vybavenosti se nám nabízí práce v mezinárodních společnostech či v zahraničí a díky ní se ruší i jazykové bariéry mezi lidmi na celém světě. Ovládání cizího jazyka otevírá lidem bránu do světa.

V rámci jazykového vzdělávání pro Vás zajistím:

  • výuku německého jazyka
  • výuku anglického jazyka
  • výuku ruského jazyka
  • výuku českého jazyka pro cizince

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady