Ostatní jazykové služby

Komunikaci, interakci, vzájemné porozumění a spolupráci mezi lidmi s odlišnými mateřskými jazyky lze zlepšovat i za pomoci profesionálů.

Chcete rychlý a kvalitní překlad Vašich pracovních i soukromých materiálů?

Chcete mít texty, které jsou pro Vás důležité nebo je potřebuje zveřejnit, bez gramatických a stylistických chyb?

Chcete se domluvit se svými obchodními partnery?

Našimi kritérii v oblasti poskytování korektur, překladatelských a tlumočnických služeb je kvalita, rychlost a důvěrný přístup k Vašim pracovním i soukromým materiálům. Spolupracujeme se zkušenými jazykovými odborníky a rodilými mluvčími německého a anglického jazyka, kteří svými dlouholetými aktivními jazykovými zkušenostmi garantují vysokou kvalitu provedené služby. Investice do našich jazykových služeb se Vám vrátí v podobě Vašeho úspěchu.

V rámci ostatních jazykových služeb pro Vás zajistíme:

  • překlady z/do německého a anglického jazyka
  • tlumočení z/do německého a anglického jazyka
  • korektury německých a anglických textů
  • korektury českých textů

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady