Osobnostní rozvoj

Každá práce člověka na jeho osobnosti, jeho růstu, sebepoznání a ochota a snaha řešit jakýkoli problém je důležitým krokem, který vede k nastavení změny a rovnováhy v lidském životě.

Chcete si vybrat správně profesi, určit si své životní vize, cíle a priority?

Chcete identifikovat své silné a slabé stránky a rozvíjet svou osobnost?

Chcete obstát jako nejvhodnější uchazeč o danou pracovní pozici?

Každý člověk je unikátní osobnost, která vyžaduje individuální přístup, péči i způsob vedení konzultace. Společně s Vámi definujeme Vaše potřeby a dle Vašich možností, osobního nastavení i přístupu vytvoříme individuální akční plán rozvoje Vaší osobnosti. Harmonogram setkání a jejich frekvenci si určujete sami, stejně tak i způsob, jakým budete dosahovat svých vytyčených cílů. Veškeré investice do své osobnosti se Vám vrátí v podobě životní harmonie a spokojenosti, a právě poradenství v oblasti osobnostního rozvoje Vám pomůže nastartovat proces této životní změny.

V rámci osobnostního rozvoje nabízím poradenské služby v této oblasti:

  • individuální psychologická diagnostika
  • kariérní poradenství
  • rozvoj psychosociálních dovedností
  • příprava na výběrové řízení
  • koučink

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady