Koučink

Předpokladem úspěchu je spojení myšlení, cítění a chtění s potenciálem každé individuality. Vědomí skutečnosti je výchozím bodem. Kouč je Váš průvodce na cestě k úspěchu.

Chcete zvýšit svoji pracovní výkonnost a maximálně využít potenciálu své osobnosti?

Chcete posílit své sebevědomí a nalézt životní harmonii?

Chcete mít spokojený partnerský vztah?

Koučink je technikou, která se zaměřuje na zvyšování výkonnosti prostřednictvím rozvoje osobnosti. Probíhá formou koučovacích rozhovorů, při nichž je uplatňován individuální přístup, který je „šitý na míru“ každému klientovi. Rozsah i zaměření koučinku jsou vždy konkrétně přizpůsobeny očekáváním a potřebám klienta. Spolupráce vždy začíná definováním záměru, analýzou a pojmenováním současného stavu a situace jednotlivců a skupin.

V oblasti koučinku pro vás zajistím:

  • výkonnostní koučink pro zvýšení pracovní výkonnosti jednotlivců
  • kariérový koučink pro plánování své kariéry
  • životní koučink pro posílení sebevědomí a nalezení vnitřní rovnováhy
  • týmový koučink pro zvýšení výkonnosti týmu a maximální využití potenciálu jednotlivých členů a celého týmu

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady