Příprava na výběrové řízení

Hledání nového místa je náročnou situací, kterou bychom neměli podceňovat. Nezapomínejte na to, že nikdy nedostanete druhou možnost udělat první dojem.

Chcete pomoci s orientací na trhu práce?

Chcete se stát pro zaměstnavatele zajímavým uchazečem o pracovní pozici?

Chcete zvýšit svoje šance ve výběrovém řízení?

Výsledek výběrového řízení ovlivňuje celá řada faktorů. Vstoupit na trh práce bez znalostí současné situace trhu, bez analýzy svých schopností a znalostí, bez odpovídající přípravy i bez toho, abyste identifikovali potřeby potenciálního zaměstnavatele a vyhodnotili, co reálně můžete nabídnout, je rizikem, které se Vám nemusí vyplatit. Cílem poradenství v oblasti přípravy na výběrové řízení je poskytnout klientům, kteří hledají zaměstnání, takové informace a doporučení, které zvýší jejich šance a ovlivní jejich přijetí. Investice do přípravy na výběrové řízení, je investice podmiňující Váš konečný úspěch.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • úvodní individuální rozhovor
  • informace a doporučení pro úspěšnou orientaci na trhu práce
  • sestavení / korekci životopisu a motivačního dopisu
  • tvorbu strategie vystupování ve výběrovém řízení
  • zkušební přijímací pohovor včetně rozboru a doporučení pro úspěšnou sebeprezentaci
  • ukázkové Assessment centrum včetně cvičných testů a komunikačních aktivit
  • možnost průběžné konzultace v průběhu výběrového řízení

V případě zájmu více osob je možno domluvit skupinovou konzultaci.

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady