Rozvoj psychosociálních dovedností

Psychosociální dovednosti neboli tzv. měkké dovednosti jsou pro úspěch v pracovním i osobním životě často důležitější než znalosti a dovednosti profesní. Základní znalosti a profesní dovednosti získáváme ve škole či praxi, rozvoj měkkých dovedností nadále však vzdělávací systém nechává jen na nás samotných.

Chcete pracovat na rozvoji své osobnosti?

Chcete zlepšovat své dovednosti, které zvýší Vaši sociální inteligenci a lepší uplatnění na trhu práce?

Chcete mít úspěchy v pracovním i soukromém životě?

Měkké dovednosti jsou souborem vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý člověk pro zapojení se do společnosti, pro své osobní naplnění a úspěšnou profesní dráhu. Rozvoj psychosociálních dovedností je určen tomu, kdo si uvědomuje své slabé stránky a rád by tyto nedostatky odstranil, kdo chce prostřednictvím rozvoje své osobnosti zlepšovat své pracovní i soukromé vztahy a kdo chce maximálně využít potenciálu své osobnosti. Rozvoj psychosociálních dovedností probíhá formou tréninků ve skupině, které vychází z principů prožitkové pedagogiky a autentického učení, tzn. důraz je kladen na aktivitu a spolupráci účastníků a na praktické využití v běžném pracovním a soukromém životě.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • pracovní materiály
  • základní individuální psychologickou diagnostiku - testy a dotazníky zaměřené na oblasti jednotlivých měkkých dovedností
  • sestavení individuálního akčního plánu rozvoje osobnosti
  • možnost individuální konzultace
  • příjemné prostředí nově zrekonstruovaného školicího centra
  • občerstvení v průběhu tréninkového programu

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady