Kariérní poradenství

Zaměstnání je jedním z životních pilířů moderního člověka. Pro uspokojení z práce je třeba najít takové povolání, které odpovídá Vašim schopnostem, hodnotám a vizím.

Chcete si vybrat správně profesi?

Chcete maximálně využít potenciálu své osobnosti?

Chcete obstát jako nejvhodnější uchazeč o danou pracovní pozici?

Kariérní poradenství je určeno všem, kteří hledají vhodné uplatnění, uvažují o změně zaměstnání nebo potřebují poradit ve své kariéře. Je zaměřeno na klienty v jakémkoli věku a v jakékoli fázi kariéry. Vede k sebepoznávání Vašich dovedností, zájmů a osobnostních předpokladů a současně Vám poskytuje široké spektrum informací o možnostech Vašeho profesního uplatnění v řadě povolání. Poznáním osobního nadání se zvyšuje citlivost k otázkám profesního zařazení.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • úvodní individuální rozhovor
  • testovou baterii - testy a dotazníky zjišťující charakterové rysy, strukturu zájmů, osobnostní předpoklady pro vybrané pracovní pozice
  • vyhotovení psychodiagnostického hodnocení
  • sestavení kariérního plánu Vaší osobnosti

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady