Individuální psychologická diagnostika

Zvýšení úrovně sebepoznání může posloužit ke zlepšení kvality života, zefektivnění pracovní výkonnosti, zkvalitnění vztahů s druhými a k pochopení a řešení případných problémů.

Chcete identifikovat své silné a slabé stránky?

Chcete rozpoznat své individuální motivační a destrukční mechanismy?

Chcete podpořit svůj úspěch na trhu práce?

Individuální psychologická diagnostika je určena všem lidem, kteří se chtějí dozvědět o sobě něco více a dále na sobě pracovat. S využitím metody testování a individuálního rozhovoru získáte vypracované psychodiagnostické hodnocení, které můžete přiložit k Vašemu životopisu při hledání nového zaměstnání. Na základě výsledků poté společně vypracujeme individuální akční plán rozvoje Vaší osobnosti.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • úvodní individuální rozhovor
  • testovou baterii - testy a dotazníky zjišťující charakterové rysy, způsoby sociálního chování, temperament, odolnost vůči zátěži, míru neurocity, způsoby řešení problémových situací, predikci pracovního výkonu, manažerský potenciál, úroveň a zaměření schopností (inteligence)
  • vyhotovení psychodiagnostického hodnocení
  • rozbor výsledků psychodiagnostického hodnocení
  • sestavení individuálního akčního plánu rozvoje osobnosti

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady