Ruský jazyk

Ruština se po několikaleté odmlce dnes opět stává důležitým jazykem. Vzhledem k velkému počtu rusky mluvícího obyvatelstva zaujímá vedle angličtiny a němčiny přední postavení jak v cestovním ruchu, tak i v obchodu.

Chcete se domluvit v cizím jazyce během Vaší zahraniční dovolené nejen v rusky mluvících zemích?

Chcete získat pracovní místo ve společnosti, kde je ruština firemním jazykem?

Chcete získat obchodní příležitosti v rusky mluvících zemích?

Nabízíme Vám výuku ruského jazyka založenou na principech prožitkové pedagogiky a autentického učení, tzn. důraz je kladen na aktivní komunikaci účastníků a na praktické využití jazyka v běžném životě. Z kurzů neodejdete pouze s pasivními a teoretickými znalostmi ruského jazyka, ale osvojíte si všechny jazykové kompetence - naučíte se číst, psát, aktivně mluvit i porozumět psanému a mluvenému projevu. Vaším průvodcem na cestě k úspěchu bude lektor s odborným vzděláním a dlouholetou praxí v oblasti aktivního užívání ruského jazyka včetně zahraničních stáží.

V rámci výuky německého jazyka pro Vás zajistíme:

  • firemní kurzy
  • individuální kurzy
  • konverzační kurzy po Skypu
  • odborné jazykové kurzy
  • běžné jazykové kurzy

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady