Vyhledávání a výběr zaměstnanců

Výběr nového zaměstnance je často náročný a nákladný proces. V současné době se na jednu pozici hlásí desítky uchazečů, z nichž je velmi málo těch, kteří splňují požadavky zaměstnavatele.

Chcete najít vhodné uchazeče pro Vaši volnou pracovní pozici?

Chcete nabrat velké množství nových zaměstnanců?

Chcete, aby vybraný uchazeč byl odolný vůči stresu a zátěžovým situacím?

Investice vložené do zaměstnanců tvoří jednu z největších částí nákladů firmy. Je proto důležité si uvědomit, zda investice jsou ve vztahu k výkonu a potenciálu zaměstnanců efektivně vynakládány. Efektivní výběr a nábor zaměstnanců Vám pomůže ušetřit.

V rámci poradenských služeb v této oblasti pro Vás zajistím:

  • poradenství při tvorbě mediální kampaně
  • selekci uchazečů vhodných pro výběrová řízení
  • Assessment centra
  • psychologickou diagnostiku - zhodnocení potenciálu uchazečů ve vztahu ke konkrétní pracovní pozici s využitím standardizovaných licencovaných testů
  • individuální osobní pohovory s uchazeči
  • péči o uchazeče v průběhu výběrového řízení a komunikaci s vybraným uchazečem před nastoupením na pracovní pozici

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady