Vítejte na stránkách BTB Consulting...

Mou vizí je být partnerem malým a středně velkým společnostem a všem, kteří chtějí rozvíjet svou osobnost a zdokonalovat své znalosti a dovednosti.

Služby, které poskytuji, jsou založeny na mnoholetých zkušenostech z oblasti řízení lidských zdrojů a individuální práce s lidmi. Klíčovými kritérii je pro mne kvalita poskytnuté služby, profesionální vystupování a poctivé jednání. Každý klient je pro mne specifický, proto k němu přistupuji individuálně s cílem vyhovět v rámci mých možností.

Tento individuální přístup na bázi rovnocenného partnerství umožňuje velmi efektivně a cíleně dosahovat pozitivních výsledků. V poskytovaných službách využívám jen reálné a praxí ověřené postupy, jejichž ekonomický přínos je pro mé klienty prokazatelný.

Těším se na budoucí spolupráci s Vámi.

PhDr. Gabriela Šteflová

Služby externího specialisty lidských zdrojů/Outsourcing personálních činností

Jste začínající společnost a chybí Vám zkušenosti se zaváděním personálních procesů?

Potřebujete zastoupit pozici personálního manažera nebo specialisty z důvodu odchodu na MD či se Vám nedaří najít vhodného kandidáta na dané pozice?

Postrádá Váš tým zkušenosti s určitými procesy, chybí Vám kapacity na nové projekty nebo Vás čeká náhlý nárůst určitých činností?

Nabízím Vám služby externího specialisty lidských zdrojů/outsourcing personálních činností na Vámi stanovenou dobu ve Vaší společnosti. Dle Vašich potřeb pro Vás zajistím řízení veškerých procesů v rámci lidských zdrojů nebo Vámi požadovaných personálních činností.

Tyto služby Vám pomohou:

  • zefektivnit Vaše procesy v oblasti řízení lidských zdrojů
  • dosáhnout Vámi stanovených cílů
  • ušetřit Vaše mzdové náklady